1. septembra foto!

31.08.2017.  foto  

“Timermaņa fotosalons” aicina uz pirmās skolas dienas fotografēšanos. Dāvanā apdrukāta krūzīte ar salona foto.
Mūsu adrese: “Timermaņa foto”, Raiņa iela 22, Jelgava. Tālr.: 23110144