Foto tehnikas vēstures stūrītis!

21.09.2017.  foto  

Neliels ieskats mūsu mazajā retro foto tehnikas muzejā!

Ekspozīcija regulāri papildinās!
Gaidām Jūs ciemos apskatīt mūsu foto tehnikas ekspozīciju!
Mūsu adrese: “Timermaņa foto”, Raiņa iela 22, Jelgava. Tālr.: 23110144
E-pasts: info@foto-video.lv

foto tehnika, foto muzejs, fotoaparāti, foto Jelgava, foto pakalpojumi, retro foto druka