Janvāra lietus Jelgavā.

10.01.2014.  foto  

Jelgavas nakts skati lietainajā janvāra mēnesī. Foto: Gunārs Timermanis