Lāčplēša dienas lāpu gājiens Jelgavā.

11.11.2014.  foto  

11.11.2014. Jelgava. Fotoreportāža no Jelgavas tradicionālā svētku lāpu gājiena, kas veltīts par godu Lāčplēša dienai. Foto: Gunārs Timermanis / www.foto-video.lv