Latvijas Fotogrāfijas muzeja 2016. un 2017.gada izstāžu pieteikumu konkurss

16.08.2015.  foto  

Līdz 2015.gada 7.septembrim Latvijas Fotogrāfijas muzejs http://www.fotomuzejs.lv aicina fotogrāfus, māksliniekus un kuratorus iesniegt pieteikumus Latvijas Fotogrāfijas muzeja 2016. un 2017.gada izstāžu pieteikumu konkursam.

Pieteikumā, kas jāsūtā uz e—pastu: info@fotomuzejs.lv, jāietver:

  • Izstādes koncepcijas izklāsts (apjoms 1500—3000 zīmes);
  • Autora līdzšinējās pieredzes un radošās darbības apraksts;
  • Ziņas par darbiem, ko paredzēts ietvert izstādē (to skaits, izmērs, noformējums, datējums, norāde, vai tie ir tikuši izstādi iepriekš);
  • Visu darbu attēli .jpg formātā, norādot vai veiktā atlase ir galēja. Citā formātā iesniegtie darbi netiks pieņemti. Darbu noformējums — ne lielāki kā 900 pikseļu platumā un 600 pikseļu augstumā. Faila nosaukums — “Vārds_UZVĀRDS_Sērijas nosaukums_Fotogrāfijas nosaukums_01.jpg”. Kopējais failu izmērs nedrīkst pārsniegt 10 MB;
  • Autora (vai pieteikuma iesniedzēja) kontaktinformācija — e—pasts un telefona numurs.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs nodrošina telpas izstādes norisei, taču darbi eksponēšanai jāsagatavo pašam autoram (kopēšana, rāmēšana, transportēšana). Pieteikumus vērtēs speciāli izveidota starptautiska žūrija. Tā kā pieteiktās izstādes vērtēs starptautiska žūrija, pieteikumi jāsūta angļu valodā (ja tas nav iespējams, jānorāda iemesls pavadošajā tekstā).